ÉRTELEMKERESŐ - LOGOTERÁPIA

 ÉRTELEMKERESŐ BESZÉLGETÉS

​Találkozás és párbeszéd közted és a helyzeted között


Ha fontos döntés előtt állsz

Ha kilátástalan helyzetben vagy

Ha kiutat keresel 

Ha érteni akarod az érthetetlent

Ha a  továbblépés lehetőségét keresed

Ha feleslegesnek érzed magad,céltalannak az életed

5-10 alkalmas beszélgetés során

  • megtaláljuk az optimális távolságot közted és az életed között ahonnan láthatóvá válik mindaz ami változtatásra vár
  • a helyzetelemzés során az adott élethelyzetedet vesszük górcső alá, hogy megtaláljuk a benne rejlő lehetőségeket, értékeket
  • a figyelmet belső erősségeidre, adottságaidra irányítjuk
  • a helyzet értelmére, az értékteremtés lehetőségeire figyelünk
  • az, hogy mi egy adott helyzet értelme, csak te tudhatod;  a beszélgetés   során ehhez kapsz támogatást, hogy megtaláld, a számodra legértékesebb eshetőséget, és mozgósítsd hozzá a belső erőtartalékaidat 

Fontos: A beszélgetésünk, nem helyettesíti a pszichoterápiát,  azt érdemben kiegészíti.


LOGOTERÁPIA- az értelem megvalósítás terápiája

Viktor E Frankl (1905-1997) bécsi pszichológus és neurológus által alapított logoterápia a harmadik bécsi pszichoterápiás iskola. Frankl az embert olyan lényként tekintette, aki értelmesen akarja alakítani az életét, és aki lelkileg megbetegedhet, ha „értelem akarása” frusztrálódik.  A logoterápia az ember három dimenziója közötti kölcsönhatást szem előtt tartva a hangsúlyt a szellemire helyezi. A tanácskérőt egészséges emberként szólítja meg, a figyelmét arra a szabad térre irányítja, ahol választási lehetősége van.


Az ember szellemi szabadsága lehetővé teszi, hogy önmagától, hajlamaitól, kondicionáltságától, valamint jellemétől valamelyest eltávolodjon. Az öndistancia képessége látatja meg az ember pszichéjének ép területét megbetegedésre képtelen szellemiségével együtt. Ezt az ép területet látja a logoterápia, és fő feladatának ennek erősítését tekinti.  Az életünk ott kezdődik, ahol a meghatározottságunk, véglegesnek tűnő egyértelműségünk végződik. A beállítódásunkon van a hangsúly, személyes állásfoglalásunkon a mindenkori helyzettel kapcsolatban. Az ember magáról dönt és a döntése formálja a személyiségét, alakítja a sorsát.


Az élet értelme, hogy az ember saját lényegét hívja életre, ebből következik, hogy a létezés értelme mindig konkrét, minden személynek, minden egyes embernek saját értelembeteljesítése van. A létezés értelmét teljesítjük be, ha értéket valósítunk meg. Ez három úton történhet, ha alkotunk, s ily módon, alakítjuk a világot, vagy átélünk valamit, magukba fogadjuk a világot. Az értékmegvalósítás harmadik lehetősége a sors elszenvedése.


A szenvedés értelemmel telített - állítja Frankl -, s ha rendelkezünk a szenvedés képességével, melyet magunknak szerezhetünk meg szenvedés árán, s ez egyfajta belső uralmat jelent, lemondást a külső körülmények alakításáról, amikor az ember a sorsát nem alakíthatja, mégis azáltal,hogy a sorsszerűhöz való viszonyát döntéseivel meghatározza, önalakítást végez. Ezért állítja Frankl, hogy a szenvedés teljesítmény és növekedés, érés. Ha a szenvedést elfogadom, erővé alakul, belső szabadsággá válik a külső függőség ellenére. 


LOGOTERÁPIA
KISSZÓTÁRA

Egzisztenciaanalízis: Létértelmezés

Egzisztencia: A személy önmagát is értelmezi,kibontakozik,azáltal ahogy az élete lezajlik

Ember: Az ember az, aki dönt önmagáról

Felelősség: Mindig, valamilyen értelemmel szembeni felelősség.

Szabadság: Az ember szabadsága döntésszabadságában áll; nem azonos a mindenhatósággal de az önkénnyel sem

Logosz: A szándékolt, a lehető legjobb, a kellő az, Isten által akart- Elisabeth Lucas

Értelem: Nem adható, nem lehet előállítani, meg kell találni

Érték: Az, az ok ami miatt egy cselekvést előnyben részesítünk egy másikkal szemben.  

Életértelem: Ha nem én, akkor ki? Ha nem, most akkor mikor? Ha csak nekem, akkor, ki vagyok én?

Élményérték: Ha valamit a maga  szépségében élünk meg, befogadjuk s általa gazdagodunk. A más emberekkel való találkozás rendelkezik a legnagyobb élményértékkel

Alkotói érték: Amikor valami értékeset adunk a világnak. A fő alkotásunk a saját életünk.

Beállítódási érték: A szenvedés értelmetlenségével való megküzdés

Felettes értelem: A világ egész értelmét legfeljebb határfogalom formájában ragadhatjuk meg- felettes értelemnek nevezhetjük. Ezzel kifejezzük, hogy az egész értelme nem ragadható meg.

Az emberin túli dimenzióban megtett lépés hitbeli alapja a szeretet. A gondviselésbe vetett hit, alkotó hit. Az ilyen hit számára semmi sem értelmetlen

Értelem szerv: lelkiismeret; számára nem a létező tárul fel, hanem a létezésre váró.Lelkiismeret: specifikusan emberi jelenség,intuitív képesség ami arra irányul, hogy a minden helyzetben benne rejlő egyszeri és egyedi értelmet felkutassa. A lelkiismeret az értelem érzékelő szerve