SZEMLÉLETFORMÁLÓ KOMMUNIKÁCIÓS ESTE AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT

Kedves Szülők, Tanár kollégák és munkánk iránt Érdeklődők!


Azt tapasztalom, hogy egyre nehezebb a mindennapokban a helytállás. A diákok várják a szülőktől és tanáraiktól a terhek alóli felmentést, a szülők az iskolától várják a megoldásokat, a tanárok a szülői háttér hiányával magyarázzák kudarcokkal teli mindennapjaikat. Mindnyájan feltett kézzel állunk, igyekszünk túlélni és ha ehhez arra van szükségünk, hogy a másikat hibáztassuk, bűnbakot csinálunk belőle. Kétségbe vonjuk alkalmasságát megkérdőjelezzük tudását, emberségét. Nem jó nekünk.


Változtassunk együtt! Tanuljuk és gyakoroljuk az anyanyelvünket,a jobb megértés érdekében!


A legfontosabbnak érzem ebben a kommunikációs modellben, hogy önmagunkra irányítja a figyelmet, egy olyan világban ahol nincsenek felelősek csak áldozatok, ahol hamar megtanuljuk, hogy egy jó alibivel minden megúszható, hogy tetteinkért nem kell felelőséget vállalni, hiszen a külvilágban mindig akad egy „bűnös” akit okolhatunk a „szenvedéseinkért”, ebben a modellben önmagunkra irányul a figyelem, saját érzéseinkre, céljainkra, eszközeinkre amivel ezeket meg akarjuk valósítani. Öntudatosabbá tesz, erőt ad, anélkül, hogy agresszívvé tenne, Ugyanakkor lehetővé teszi egy olyan minőségű kapcsolat létrehozását, ahol mindegyik fél szükségletei kielégülhetnek. Megtanít különbséget tenni megfigyelés és értékelés, kérés és követelés között, felelősséget vállalni saját érzéseinkért valamint a gondolataink mögött rejtőző kielégítetlen szükségleteket felismerni.


Amit érdemes tudni az erőszakmentes kommunikációról:

„Az erőszakmentes kommunikáció megmutatja, hogyan változtathatjuk meg azt, ahogy kifejezzük magunkat, illetve, ahogy másokat meghallgatunk. Eredményeként szavaink már nem csupán megszokáson alapuló automatikus reakciónk szüleményei lesznek, hanem tudatosan megválasztott eszközök, amelyek szoros kapcsolatban állnak azzal, amit hallunk, érzünk és akarunk. Arra szoktat rá,hogy őszintén és tisztán fejezzük ki magunkat, miközben tisztelettel és együttérzéssel figyelünk a másikra. Segítségével minden eszmecsere alkalmával felismerjük saját magunk és a másik ember mélyen rejlő szükségleteit. Az EMK arra biztat bennünket, hogy a minket érintő viselkedésformákat gondosan megfigyeljük és beazonosítsuk. Megtanuljuk fölismerni és világosan kifejezni, hogy az adott helyzetben konkrétan mit is akarunk.”

Az EMK elősegíti a tisztelet, a figyelmesség és az empátia kialakulását. Olyan szemlélet mód, amely támogatja az információ áramlást és a nézeteltérések békés rendezését. Segít megtalálni azokat a megoldási stratégiákat, ahol a saját és a másik szükségleteit egyformán értékelem.TEMATIKA

 1. Az erőszakmentes kommunikáció alapja:
  Hogyan tudunk gondoskodni saját jólétünkről, hogyan figyeljünk másokra, illetve a kettőt hogyan hozhatjuk harmóniába
 2. Az együttérzést gátló kommunikáció
 3. Ítélkezés nélkül figyelni
 4. Az érzelmek azonosítása és kifejezése
 5. Felelőséget vállalni az érzéseinkért
 6. A tudatos kérés
 7. Empátiával fordulni mások felé
 8.  A düh kifejezése
 9. Az erő alkalmazása mögötti gondolatmenet
 10. Agresszió vagy erő
 11. Önző, akaratos, makacs vagyok